होम
×

ग्रानोडायोराइट
ग्रानोडायोराइट
ADD
Compare

ग्रानोडायोराइट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
ग्रानोडायोराइट खडबडीत अनाहूत अग्नीजन्य खडक आहे आणि त्यामध्ये क्वार्ट्ज व प्लॅगोक्लेज चे घटक आढळतात.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अज्ञात
1.2.2 शोधक
अज्ञात
1.3 व्युत्पत्ति
ग्रॅनाइट + डिओरिटे पासून
1.4 वर्ग
अग्नीजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
प्लुटोनिक
1.6 अन्य श्रेणी
खडबडीत कणांचे खडक, मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×