Nhà
×

thô diện nham
thô diện nham
ADD
Compare

thô diện nham loại và sự kiện

1 Các loại
1.1 loại
Không có sẵn
1.2 Tính năng, đặc điểm
có sẵn trong nhiều màu sắc và hoa, là một trong những tảng đá lâu đời nhất, biến ma trận
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
đã sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
1.3.3 điêu khắc
đã sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
1.3.5 hình vẽ
đã sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
đã sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
đã sử dụng
1.4 hóa thạch
vắng mặt
Let Others Know
×