Nhà
×

thô diện nham
thô diện nham
ADD
Compare

thô diện nham định nghĩa

1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
trachyt là một tảng đá núi lửa hạt mịn màu xám mà chủ yếu bao gồm felspat kiềm
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
không xác định
1.2.2 người khám phá
alexandre brongniart và René chỉ haüy
1.3 ngữ nguyên học
từ trakhus greek thô 'hoặc trakhutēs nhám
1.4 lớp học
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
núi lửa
1.6 thể loại khác
đá hạt mịn, đá đục
Let Others Know
×