होम
×

ADD
Compare

ज्वालामुखीय खडक

होम

देखभाल


जीवाश्मपोरॉसिटी


पारदर्शकता

अनुक्रम:


क्रमवारी:


फिल्टर
अनुक्रम
क्रमवारी
37 खडक सापडले !
खडक
वर्ग
देखभाल
टिकाऊपणा
दाब सहन करण्याची शक्ती
विशिष्ट उष्णता क्षमता
कडकपणा
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
5-5.5
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
5-5.5
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
अधिक
टिकाऊ
243.80 न्यूटन/मिमी 2
0.20 किलोज्यूल / किलो के
4-6
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
अधिक
टिकाऊ
243.80 न्यूटन/मिमी 2
0.20 किलोज्यूल / किलो के
4-6
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
225.00 न्यूटन/मिमी 2
उपलब्ध नाही
7
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
अधिक
टिकाऊ
225.00 न्यूटन/मिमी 2
2.39 किलोज्यूल / किलो के
7
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
अधिक
टिकाऊ
206.00 न्यूटन/मिमी 2
0.56 किलोज्यूल / किलो के
5.5
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
अधिक
टिकाऊ
200.50 न्यूटन/मिमी 2
1.12 किलोज्यूल / किलो के
5.5-6
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
189.00 न्यूटन/मिमी 2
0.88 किलोज्यूल / किलो के
6.8
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
अधिक
टिकाऊ
175.00 न्यूटन/मिमी 2
0.79 किलोज्यूल / किलो के
6-7
          of 4          
    
Let Others Know
×