होम
×

शीस्ट
शीस्ट

बेंमोराइट
बेंमोराइटADD
Compare
X
शीस्ट
X
बेंमोराइट

शीस्ट आणि बेंमोराइट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
शीस्ट एक रूपांतरित मध्यम ग्रेड चा खडक असून मध्यम ते मोठ्या पत्रक आकाराच्या रचनेमध्ये आढळतात.
बेंमोराइट हास दगड अल्कली प्रकारचा खडक आहे
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अज्ञात
आइल ऑफ मल, स्कॉटलंड ऑफ
1.2.2 शोधक
अज्ञात
बेन मोर
1.3 व्युत्पत्ति
फ्रेंच schiste पासून, ग्रीक skhistos म्हणजे विभाजित
शोधक नाव पासून, बेन मोर
1.4 वर्ग
मेटमॉर्फिक खडक
अग्नीजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
ज्वालामुखीचा
1.6 अन्य श्रेणी
खडबडीत कणांचे खडक, सूक्ष्म कणांचे खडक, मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
सूक्ष्म कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×