होम
×

शीस्ट
शीस्ट

बेंमोराइट
बेंमोराइटADD
Compare
X
शीस्ट
X
बेंमोराइट

शीस्ट वि. बेंमोराइट पोत

1 पोत
1.1 पोत
फोलियेटेड, प्लॅटी
काचेसारखा, भव्य, पोर्फयरीतीक, सकोरियसेौस, त्रचयटीक, पुटकासंबंधी
1.2 रंग
काळा, निळा, तपकिरी, गडद तपकिरी, हिरवा, राखाडी, चांदी
काळा, तपकिरी, फिकट ते गडद राखाडी
1.3 देखभाल
कमी
कमी
1.4 टिकाऊपणा
टिकाऊ
टिकाऊ
1.4.1 पाणी प्रतिरोधक
81% Metamorphic Rocks खडक have it !
81% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.2 ओरखडे प्रतिरोधक
65% Metamorphic Rocks खडक have it !
86% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.3 डाग प्रतिरोधक
42% Metamorphic Rocks खडक have it !
66% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.4 वारा प्रतिरोधक
19% Metamorphic Rocks खडक have it !
49% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.5 ऍसिड प्रतिरोधक
15% Metamorphic Rocks खडक have it !
48% Igneous Rocks खडक have it !
1.5 देखावा
स्तरीय आणि चमकदार
खरबरीत आणि नीरस
Let Others Know
×