Nhà
×

phiến thạch
phiến thạch

benmoreite
benmoreiteADD
Compare
X
phiến thạch
X
benmoreite

phiến thạch và benmoreite định nghĩa

1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
đá phiến là một phương tiện đá biến chất cấp với trung bình đến lớn, bằng phẳng, tấm giống như những hạt trong một định hướng ưa thích
một ý chí sắt đá giàu phun trào tìm thấy như là một thành viên của dòng dung nham bazan kiềm
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
không xác định
Isle of Mull, scotland
1.2.2 người khám phá
không xác định
ben hơn
1.3 ngữ nguyên học
từ schiste Pháp, skhistos greek tức là chia
từ tên của người phát hiện, ben hơn
1.4 lớp học
đá biến chất
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
không áp dụng
núi lửa
1.6 thể loại khác
đá hạt thô, đá hạt mịn, đá hạt trung bình, đá đục
đá hạt mịn, đá đục
Let Others Know
×