होम
×

रियोलाइट
रियोलाइट

आइसलैंडाइट
आइसलैंडाइटADD
Compare
X
रियोलाइट
X
आइसलैंडाइट

रियोलाइट वि. आइसलैंडाइट पोत

1 पोत
1.1 पोत
अफनीतीक, काचेसारखा, पोर्फयरीतीक
अफनीतीक ते पॉरफ्यरितिक करण्यासाठी
1.2 रंग
राखाडी, पांढरा, फिकट काळा
निळसर - राखाडी, राखाडी, गुलाबी, पिवळा
1.3 देखभाल
अधिक
अधिक
1.4 टिकाऊपणा
टिकाऊ
टिकाऊ
1.4.1 पाणी प्रतिरोधक
81% Igneous Rocks खडक have it !
81% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.2 ओरखडे प्रतिरोधक
86% Igneous Rocks खडक have it !
86% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.3 डाग प्रतिरोधक
66% Igneous Rocks खडक have it !
66% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.4 वारा प्रतिरोधक
49% Igneous Rocks खडक have it !
49% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.5 ऍसिड प्रतिरोधक
48% Igneous Rocks खडक have it !
48% Igneous Rocks खडक have it !
1.5 देखावा
बँडेड
नीरस आणि मऊ
Let Others Know
×