होम
×

ग्रानोडायोराइट
ग्रानोडायोराइट
ADD
Compare

ग्रानोडायोराइट वापर

1 वापर
1.1 आर्किटेक्चर
1.1.1 आतील वापर
बाथरुम, कौंटेर्तॉपस, सजावटीच्या एकत्र, एण्टर्यवायस, जमीनच्या फरशा, फ्लोअरिंग, घरे, हॉटेल्स, गृह सजावट, जिना मळणी
1.1.2 बाहय वापर
इमारत दगड म्हणून, पूल, मोकळा दगड, बाग सजावट, कार्यालय इमारती, रिसॉर्ट्स
1.1.3 इतर आर्किटेक्चरल वापर
आता पर्यंत वापरले नाही
1.2 उद्योग
1.2.1 बांधकाम उद्योग
आकारमान स्टोन म्हणून
1.2.2 वैद्यकीय उद्योग
आता पर्यंत वापरले नाही
1.3 पुरातन वास्तू वापर
कृत्रिमता, स्मारके, शिल्पकला
1.4 इतर वापर
1.4.1 व्यावसायिक वापर
कर्लिंग, रत्नासाठी, प्रयोगशाळा खंडपीठाने उत्कृष्ट, टोम्बस्टोन्स
Let Others Know
×