होम
×

क्वार्टजाइट
क्वार्टजाइट
ADD
Compare

क्वार्टजाइट पोत

1 पोत
1.1 पोत
फोलियेटेड, रवाळ
1.2 रंग
काळा, निळा, तपकिरी, हिरवा, फिकट राखाडी, जांभळा, पांढरा, पिवळा
1.3 देखभाल
कमी
1.4 टिकाऊपणा
टिकाऊ
1.4.1 पाणी प्रतिरोधक
81% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.2 ओरखडे प्रतिरोधक
65% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.3 डाग प्रतिरोधक
42% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.4 वारा प्रतिरोधक
19% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.5 ऍसिड प्रतिरोधक
15% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.5 देखावा
चककी असलेला
Let Others Know
×