होम
×

पेरीडोटाईट
पेरीडोटाईट
ADD
Compare

पेरीडोटाईट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
पेरीडोटाईट दाट, खरखरीत प्रकारचा प्लुटोनिक खडक असून तो पृथ्वीच्या आवरणचा मुख्य घटक आहे.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
पिके काउंटी, अमेरिकन
1.2.2 शोधक
अज्ञात
1.3 व्युत्पत्ति
फ्रेंच भाषेतून
1.4 वर्ग
अग्नीजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
प्लुटोनिक
1.6 अन्य श्रेणी
खडबडीत कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×