होम
×

डुनाइट
डुनाइट
ADD
Compare

डुनाइट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
ड्युनाईट हा ऑलीवाईन असलेला काळसर किंवा हिरवा खडबडीत अग्नीजन्य खडक आहे.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
न्युझीलँड
1.2.2 शोधक
फर्डिनॅंड वॉन होचस्टेततेर
1.3 व्युत्पत्ति
न्यू झीलँड मधील एक पर्वत 'डून' + -ite
1.4 वर्ग
अग्नीजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
प्लुटोनिक
1.6 अन्य श्रेणी
खडबडीत कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×