होम
×

पेरीडोटाईट
पेरीडोटाईट
ADD
Compare

पेरीडोटाईट प्रकार आणि तथ्ये

1 प्रकार
1.1 प्रकार
ड्यूनाइट, वेहरलाइट, हरझबुर्गीते, ल्ेर्झोलिते आणि प्इरोळिते
1.2 वैशिष्ट्ये
पृथ्वीवरील आवरण वरच्या भागात स्थापना, साधारणपणे स्पर्शास खरबरित, हिरा साठी स्रोत, सर्वात जुनी खडक
1.3 पुरातत्व महत्व
1.3.1 स्मारके
वापरले
1.3.2 प्रसिद्ध स्मारक
डेटा उपलब्ध नहीं
1.3.3 शिल्पकला
वापरले जाते
1.3.4 प्रसिद्ध शिल्पे
डेटा उपलब्ध नहीं
1.3.5 पिकटोग्रफस
वापरले जाते
1.3.6 पेट्रोगल्यफस
वापरले जाते
1.3.7 फिगरीन्स
वापरले जाते
1.4 जीवाश्म
अनुपस्थित
Let Others Know
×