Nhà
×

peridotit
peridotit
ADD
Compare

peridotit định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
peridotit là một dày đặc, về giàu hạt thô là thành phần chính của lớp vỏ của trái đất
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
quận pike, chúng tôi
1.2.2 người khám phá
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
từ tiếng Pháp, từ peridot + -ite
1.4 lớp học
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
thuộc về giàu có
1.6 thể loại khác
đá hạt thô, đá đục
Let Others Know
×