होम
×

ट्रैकाइट
ट्रैकाइट
ADD
Compare

ट्रैकाइट पोत

1 पोत
1.1 पोत
अफनीतीक ते पॉरफ्यरितिक करण्यासाठी
1.2 रंग
काळा, तपकिरी, गडद हिरवट - राखाडी, हिरवा, राखाडी, फिकट ते गडद राखाडी, पांढरा
1.3 देखभाल
कमी
1.4 टिकाऊपणा
टिकाऊ
1.4.1 पाणी प्रतिरोधक
81% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.2 ओरखडे प्रतिरोधक
86% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.3 डाग प्रतिरोधक
66% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.4 वारा प्रतिरोधक
49% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.5 ऍसिड प्रतिरोधक
48% Igneous Rocks खडक have it !
1.5 देखावा
बँडेड
Let Others Know
×