होम
×

गॅब्बरो
गॅब्बरो

इग्नीम्ब्राइट
इग्नीम्ब्राइटADD
Compare
X
गॅब्बरो
X
इग्नीम्ब्राइट

गॅब्बरो वि. इग्नीम्ब्राइट पोत

1 पोत
1.1 पोत
फणेरइटिक
अफनीतीक
1.2 रंग
गडद राखाडी ते काळा
फिकट तपकिरी, काळा, तपकिरी, राखाडी, गुलाबी, पांढरा
1.3 देखभाल
कमी
अधिक
1.4 टिकाऊपणा
टिकाऊ
टिकाऊ
1.4.1 पाणी प्रतिरोधक
81% Igneous Rocks खडक have it !
81% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.2 ओरखडे प्रतिरोधक
86% Igneous Rocks खडक have it !
86% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.3 डाग प्रतिरोधक
66% Igneous Rocks खडक have it !
66% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.4 वारा प्रतिरोधक
49% Igneous Rocks खडक have it !
49% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.5 ऍसिड प्रतिरोधक
48% Igneous Rocks खडक have it !
48% Igneous Rocks खडक have it !
1.5 देखावा
शिरा असणारा आणि चमकदार
नीरस, पुटकासंबंधी आणि फॉईलटेड
Let Others Know
×