होम
×

गॅब्बरो
गॅब्बरो

इग्नीम्ब्राइट
इग्नीम्ब्राइटADD
Compare
X
गॅब्बरो
X
इग्नीम्ब्राइट

गॅब्बरो आणि इग्नीम्ब्राइट प्रकार आणि तथ्ये

1 प्रकार
1.1 प्रकार
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
1.2 वैशिष्ट्ये
गुळगुळीत स्पर्श करण्यावर
नेहमी खोल युरोपिअन कवच प्रती ज्वालामुखीचा पाईप्स आढळले
1.3 पुरातत्व महत्व
1.3.1 स्मारके
वापरले
वापरले
1.3.2 प्रसिद्ध स्मारक
डेटा उपलब्ध नहीं
डेटा उपलब्ध नहीं
1.3.3 शिल्पकला
वापरले जाते
वापरले जाते
1.3.4 प्रसिद्ध शिल्पे
डेटा उपलब्ध नहीं
डेटा उपलब्ध नहीं
1.3.5 पिकटोग्रफस
न वापरलेले
वापरले जाते
1.3.6 पेट्रोगल्यफस
न वापरलेले
वापरले जाते
1.3.7 फिगरीन्स
वापरले जाते
वापरले जाते
1.4 जीवाश्म
अनुपस्थित
अनुपस्थित
Let Others Know
×