Nhà
×

phiến thạch
phiến thạch

benmoreite
benmoreiteADD
Compare
X
phiến thạch
X
benmoreite

phiến thạch và benmoreite sử dụng

1 Sử dụng
1.1 kiến trúc
1.1.1 sử dụng nội thất
uẩn trang trí, gạch lát sàn, trang trí nội thất
gạch lát sàn, nhà, Khách sạn, bếp
1.1.2 sử dụng bên ngoài
trang trí sân vườn, Đá lát đường
như đá xây dựng, Đá lát đường, trang trí sân vườn, tòa nhà văn phòng
1.1.3 sử dụng kiến ​​trúc khác
chưa sử dụng
kiềm chế
1.2 ngành công nghiệp
1.2.1 ngành công nghiệp xây dựng
như đá kích thước, xây dựng nhà hoặc tường, sản xuất xi măng, cho tổng đường, roadstone
như đá kích thước, đá cuội, đường sắt theo dõi ballast, roadstone
1.2.2 ngành y tế
chưa sử dụng
chưa sử dụng
1.3 sử dụng thời cổ đại
hiện vật
hiện vật, di tích, điêu khắc
1.4 sử dụng khác
1.4.1 sử dụng thương mại
được sử dụng trong hồ cá cảnh, Gỡ khó bằng văn bản
viên kỷ niệm, tạo ra tác phẩm nghệ thuật, quăn
Let Others Know
×