Nhà
×

gabro
gabro
ADD
Compare

gabro định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
gabro là lửa đá xâm nhập đó là hóa học tương đương với bazan thuộc về giàu
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
nước Đức
1.2.2 người khám phá
christian leopold von buch
1.3 ngữ nguyên học
từ Latin glaber trần, mịn, hói
1.4 lớp học
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, hard rock
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
thuộc về giàu có
1.6 thể loại khác
đá hạt thô, đá đục
Let Others Know
×