होम
×

व्हिटशीस्ट
व्हिटशीस्ट

नीस
नीसADD
Compare
X
व्हिटशीस्ट
X
नीस

व्हिटशीस्ट वि. नीस पोत

1 पोत
1.1 पोत
फोलियेटेड
बँडेड, फोलियेटेड, प्लॅटी
1.2 रंग
रंगहीन, हिरवा, राखाडी, पांढरा
काळा, तपकिरी, गुलाबी, लाल, पांढरा
1.3 देखभाल
कमी
अधिक
1.4 टिकाऊपणा
टिकाऊ
टिकाऊ
1.4.1 पाणी प्रतिरोधक
81% Metamorphic Rocks खडक have it !
81% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.2 ओरखडे प्रतिरोधक
65% Metamorphic Rocks खडक have it !
65% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.3 डाग प्रतिरोधक
42% Metamorphic Rocks खडक have it !
42% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.4 वारा प्रतिरोधक
19% Metamorphic Rocks खडक have it !
19% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.5 ऍसिड प्रतिरोधक
15% Metamorphic Rocks खडक have it !
15% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.5 देखावा
बँडेड आणि फॉईलटेड
फॉलिएटेड
Let Others Know
×