होम
×

व्हिटशीस्ट
व्हिटशीस्ट

नीस
नीसADD
Compare
X
व्हिटशीस्ट
X
नीस

व्हिटशीस्ट आणि नीस व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
व्हिटशीस्ट एक असामान्य रूपांतरित खडक असून उच्च दबावांमध्ये तयार होतो.
नीस हा विस्तृत्त प्रदेशात आढळणारा खडक असून तो पूर्व-अस्तित्वात असलेल्या गाळापासून प्रक्रिया होऊन तयार होतो.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
टास्मानिया
अज्ञात
1.2.2 शोधक
अज्ञात
अज्ञात
1.3 व्युत्पत्ति
फ्रेंच schiste पासून, ग्रीक skhistos म्हणजे विभाजित
मिड्ल हाइ जर्मन gneist पासून
1.4 वर्ग
मेटमॉर्फिक खडक
मेटमॉर्फिक खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, नरम खडक
टिकाऊ खडक, कडक खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
सूक्ष्म कणांचे खडक, मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
खडबडीत कणांचे खडक, मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×