होम
×

शेल
शेल
ADD
Compare

शेल प्रकार आणि तथ्ये

Add ⊕
1 प्रकार
1.1 प्रकार
रेड शेल, ब्लॅक शेल, ग्रीन शेल, ग्रे शेल आणि येल्लो शेल
1.2 वैशिष्ट्ये
सहज दोन पातळ पत्रांमधे विभाजित होतो, साधारणपणे स्पर्शास खरबरित, अतिशय सूक्ष्म कणांचे खडक
1.3 पुरातत्व महत्व
1.3.1 स्मारके
वापरले
1.3.2 प्रसिद्ध स्मारक
भारत मध्ये जंतर मंतर
1.3.3 शिल्पकला
वापरले जाते
1.3.4 प्रसिद्ध शिल्पे
डेटा उपलब्ध नहीं
1.3.5 पिकटोग्रफस
वापरले जाते
1.3.6 पेट्रोगल्यफस
वापरले जाते
1.3.7 फिगरीन्स
वापरले जाते
1.4 जीवाश्म
उपस्थित
Let Others Know
×