Nhà
×

phiến nham
phiến nham
ADD
Compare

phiến nham loại và sự kiện

Add ⊕
1 Các loại
1.1 loại
đá phiến sét đỏ, đá phiến sét đen, đá phiến sét màu xanh lá cây, đá phiến sét màu xám và đá phiến sét màu vàng
1.2 Tính năng, đặc điểm
dễ dàng tách ra thành tấm mỏng, thường thô chạm, đá hạt rất tốt
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
đã sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
Jantar Mantar ở Ấn Độ
1.3.3 điêu khắc
đã sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
1.3.5 hình vẽ
đã sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
đã sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
đã sử dụng
1.4 hóa thạch
hiện tại
Let Others Know
×