होम
×

चॉक
चॉक
ADD
Compare

चॉक व्याख्या

Add ⊕
1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
चॉक एक मऊ, पांढरा पावडर चुनखडी आहे व त्यामध्ये फॉरअमीनल ची जीवाश्म टरफले आढळतात.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अज्ञात
1.2.2 शोधक
अज्ञात
1.3 व्युत्पत्ति
जुनी इंग्रजी भाषेतून cealc खडू, चुना, मलम कडून; गारगोटी, ग्रीक khalix लहान गारगोटी पासून, इंग्रजी मध्ये अपारदर्शक, पांढरा, मऊ चुनखडी हस्तांतरित
1.4 वर्ग
गाळजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, नरम खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
सूक्ष्म कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×