होम
×

ग्रानोडायोराइट
ग्रानोडायोराइट

पेगमटाइट
पेगमटाइटADD
Compare
X
ग्रानोडायोराइट
X
पेगमटाइट

ग्रानोडायोराइट आणि पेगमटाइट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
ग्रानोडायोराइट खडबडीत अनाहूत अग्नीजन्य खडक आहे आणि त्यामध्ये क्वार्ट्ज व प्लॅगोक्लेज चे घटक आढळतात.
पेग्मटाइट हा हॉलो क्रिस्टलाईन अनाहूत अग्नीजन्य खडक असून त्यामध्ये फॅनेरिटीक चे क्रिस्टल्स आढळतात.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अज्ञात
अज्ञात
1.2.2 शोधक
अज्ञात
र. ज. हौय
1.3 व्युत्पत्ति
ग्रॅनाइट + डिओरिटे पासून
ग्रीक भाषेतून "pegma"
1.4 वर्ग
अग्नीजन्य खडक
अग्नीजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
टिकाऊ खडक, कडक खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
प्लुटोनिक
प्लुटोनिक
1.6 अन्य श्रेणी
खडबडीत कणांचे खडक, मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
खडबडीत कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×