होम
×

ब्लूशीस्ट
ब्लूशीस्ट

टाल्क कार्बोनेट
टाल्क कार्बोनेटADD
Compare
X
ब्लूशीस्ट
X
टाल्क कार्बोनेट

ब्लूशीस्ट वि. टाल्क कार्बोनेट पोत

1 पोत
1.1 पोत
फोलियेटेड
खूप मऊ
1.2 रंग
निळा, निळसर - राखाडी, जांभळा, निळ्या रंगाच्या छटा
रंगहीन, राखाडी, पांढरा
1.3 देखभाल
कमी
कमी
1.4 टिकाऊपणा
टिकाऊ
टिकाऊ
1.4.1 पाणी प्रतिरोधक
81% Igneous Rocks खडक have it !
81% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.2 ओरखडे प्रतिरोधक
86% Igneous Rocks खडक have it !
65% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.3 डाग प्रतिरोधक
66% Igneous Rocks खडक have it !
42% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.4 वारा प्रतिरोधक
49% Igneous Rocks खडक have it !
19% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.5 ऍसिड प्रतिरोधक
48% Igneous Rocks खडक have it !
15% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.5 देखावा
नीरस आणि बँडेड
मऊ
Let Others Know
×