होम
×

ब्लूशीस्ट
ब्लूशीस्ट

टाल्क कार्बोनेट
टाल्क कार्बोनेटADD
Compare
X
ब्लूशीस्ट
X
टाल्क कार्बोनेट

ब्लूशीस्ट आणि टाल्क कार्बोनेट प्रकार आणि तथ्ये

1 प्रकार
1.1 प्रकार
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
1.2 वैशिष्ट्ये
झीज आणि हवामानाविरुद्ध उच्च रचनात्मक प्रतिरोधकता, अतिशय सूक्ष्म कणांचे खडक
सहज दोन पातळ पत्रांमधे विभाजित होतो, साधारणपणे स्पर्शास खरबरित, शिसे साठी खडक यजमान
1.3 पुरातत्व महत्व
1.3.1 स्मारके
वापरले
वापरले
1.3.2 प्रसिद्ध स्मारक
डेटा उपलब्ध नहीं
डेटा उपलब्ध नहीं
1.3.3 शिल्पकला
वापरले जाते
वापरले जाते
1.3.4 प्रसिद्ध शिल्पे
डेटा उपलब्ध नहीं
डेटा उपलब्ध नहीं
1.3.5 पिकटोग्रफस
वापरले जाते
वापरले जाते
1.3.6 पेट्रोगल्यफस
वापरले जाते
न वापरलेले
1.3.7 फिगरीन्स
वापरले जाते
वापरले जाते
1.4 जीवाश्म
अनुपस्थित
अनुपस्थित
Let Others Know
×