Nhà
×

arkose
arkose
ADD
Compare

arkose định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
arkose là một loại đá trầm tích, đặc biệt là một loại đá sa thạch có chứa ít nhất 25% fenspat
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
Pháp
1.2.2 người khám phá
alexandre brongniart
1.3 ngữ nguyên học
từ khu vực auvergne france được sử dụng bởi một nhà địa chất học brongniart alexandre Pháp vào năm 1826, người áp dụng thuật ngữ này để một số cát feldspathic
1.4 lớp học
đá trầm tích
1.4.1 sub-class
đá bền, hard rock
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
không áp dụng
1.6 thể loại khác
đá hạt thô, đá đục
Let Others Know
×