Nhà
×

thiểm trường thạch
thiểm trường thạch
ADD
Compare

thiểm trường thạch định nghĩa

1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
syenit là một loại đá lửa hạt thô trong đó bao gồm chủ yếu là felspat kiềm và khoáng chất khác nhau ferromagnesian
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
không xác định
1.2.2 người khám phá
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
từ syenit tiếng Pháp, từ syenites Latin (lapis) (đá) của syene
1.4 lớp học
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
thuộc về giàu có
1.6 thể loại khác
đá hạt thô, đá hạt mịn, đá hạt trung bình, đá đục
Let Others Know
×