Nhà
×

dunit
dunit
ADD
Compare

dunit định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
dunit là một màu xanh lá cây để nâu đá lửa hạt thô bao gồm chủ yếu là olivin
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
new zealand
1.2.2 người khám phá
ferdinand von hochstetter
1.3 ngữ nguyên học
từ tên của ngọn núi dun, new zealand, + -ite1
1.4 lớp học
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
thuộc về giàu có
1.6 thể loại khác
đá hạt thô, đá đục
Let Others Know
×