Nhà
×

comendite
comendite
ADD
Compare

comendite định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
comendite là một khó khăn, peralkaline lửa rock, một loại ánh sáng ryolit xám xanh
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
Ý
1.2.2 người khám phá
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
comendite nguồn gốc tên từ khu vực le commende trên San Pietro đảo tại Italy
1.4 lớp học
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, hard rock
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
núi lửa
1.6 thể loại khác
đá hạt trung bình, đá đục
Let Others Know
×