Nhà
×

comendite
comendite
ADD
Compare

comendite loại và sự kiện

Add ⊕
1 Các loại
1.1 loại
ryolit
1.2 Tính năng, đặc điểm
đá hạt rất tốt, nó là một trong những tảng đá lâu đời nhất, mạnh nhất và khó khăn nhất
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
chưa sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
không áp dụng
1.3.3 điêu khắc
chưa sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
không áp dụng
1.3.5 hình vẽ
không được sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
không được sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
chưa sử dụng
1.4 hóa thạch
vắng mặt
Let Others Know
×