होम
×

कॉमेंडाइट
कॉमेंडाइट
ADD
Compare

कॉमेंडाइट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
कोमॅनडाईट हा अग्नीजन्य खडक, कडक निळा किंवा राखाडी रंगाचा रायोलाईट खडकाचा एक प्रकार आहे.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
इटली
1.2.2 शोधक
अज्ञात
1.3 व्युत्पत्ति
इटली च्या ले कॉम्मेंदे परिसरात पासून.
1.4 वर्ग
अग्नीजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, कडक खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
ज्वालामुखीचा
1.6 अन्य श्रेणी
मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×