Nhà
×

bón đất sét lộn vôi vào đất xấu
bón đất sét lộn vôi vào đất xấu
ADD
Compare

bón đất sét lộn vôi vào đất xấu loại và sự kiện

1 Các loại
1.1 loại
macnơ đất sét, marl xanh, marl đỏ, macnơ ngân hàng cao, vỏ lớp macnơ, dưới lớp vỏ sợi macnơ, macnơ cát, marl xanh, macnơ xám và macnơ sét
1.2 Tính năng, đặc điểm
thường thô chạm, là một trong những tảng đá lâu đời nhất, có mảnh vụn, đá hạt rất tốt
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
chưa sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
không áp dụng
1.3.3 điêu khắc
đã sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
1.3.5 hình vẽ
đã sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
đã sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
đã sử dụng
1.4 hóa thạch
hiện tại
Let Others Know
×