Nhà
×

bón đất sét lộn vôi vào đất xấu
bón đất sét lộn vôi vào đất xấu
ADD
Compare

bón đất sét lộn vôi vào đất xấu sử dụng

1 Sử dụng
1.1 kiến trúc
1.1.1 sử dụng nội thất
uẩn trang trí, gạch lát sàn
1.1.2 sử dụng bên ngoài
như đá xây dựng, ngói
1.1.3 sử dụng kiến ​​trúc khác
kiềm chế
1.2 ngành công nghiệp
1.2.1 ngành công nghiệp xây dựng
sản xuất xi măng, tổng hợp xây dựng, cho tổng đường, sản xuất xi măng tự nhiên, nguyên liệu để sản xuất vữa
1.2.2 ngành y tế
chưa sử dụng
1.3 sử dụng thời cổ đại
hiện vật, đồ kim hoàn, điêu khắc, bức tượng nhỏ
1.4 sử dụng khác
1.4.1 sử dụng thương mại
tạo ra tác phẩm nghệ thuật, điều hoà đất
Let Others Know
×