Nhà
×

arkose
arkose




ADD
Compare

arkose kết cấu

Add ⊕
1 Kết cấu
1.1 kết cấu
lớp đất hay đá
1.2 màu
màu nâu đỏ
1.3 bảo trì
ít hơn
1.4 Độ bền
bền chặt
1.4.1 Chống nước
59% Sedimentary Rocks đá have it !
1.4.2 khả năng chống xước
62% Sedimentary Rocks đá have it !
1.4.3 chống biến màu
43% Sedimentary Rocks đá have it !
1.4.4 chống gió
38% Sedimentary Rocks đá have it !
1.4.5 axit kháng
22% Sedimentary Rocks đá have it !
1.5 xuất hiện
thô và buồn tẻ
Let Others Know
×