Nhà
×

adakit
adakit

hawaiite
hawaiite



ADD
Compare
X
adakit
X
hawaiite

adakit và hawaiite định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
adakit là một trung gian để felsic đá núi lửa có đặc điểm địa hoá magma mà được cho là được hình thành bởi sự nóng chảy một phần của bazan thay đổi được ẩn chìm dưới vòng cung núi lửa
hawaiite là đá núi lửa tương tự như đá bazan. nó là một bazan olivin với thành phần trung gian giữa olivin kiềm và mugearite
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
Adak, đảo Aleutian
đảo hawaii
1.2.2 người khám phá
defant và drummond
joseph iddings
1.3 ngữ nguyên học
từ Adak, đảo Aleutian
từ hawaii đảo
1.4 lớp học
đá lửa
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
núi lửa
núi lửa
1.6 thể loại khác
đá hạt mịn, đá hạt trung bình, đá đục
đá đục
Let Others Know
×