होम
×

अडकाइट
अडकाइट

हवाइट
हवाइटADD
Compare
X
अडकाइट
X
हवाइट

अडकाइट आणि हवाइट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
अडकाइट हा ज्वालामुखीच्या खडकाचा मधला भाग असून त्यात मॅग्मा फेलसीक ची वैशिष्ट्ये आहेत.
हवाइट एक प्रकारचा बेसाल्ट खडकाचा प्रकार असून ऑलिविन अल्कली आणि मुगेराईटयुक्त ज्वालामुखीचा खडक आहे.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अडक, अल्युशन बेटे
हवाई बेटे
1.2.2 शोधक
डेफ़ान्ट और ड्रमंड
जोसेफ इद्ड़िंग्स
1.3 व्युत्पत्ति
अडक पासून , अल्युशन बेटे
हवाई बेटे पासून
1.4 वर्ग
अग्नीजन्य खडक
अग्नीजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
ज्वालामुखीचा
ज्वालामुखीचा
1.6 अन्य श्रेणी
सूक्ष्म कणांचे खडक, मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×