होम
×

शोशोनाइट
शोशोनाइट
ADD
Compare

शोशोनाइट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
शोशोनाइट हा बॅसाल्टटिक दगड आहे.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
वायोमिंग, यूएसए
1.2.2 शोधक
इद्ड़िंग्स
1.3 व्युत्पत्ति
शॉषोंे रिवेरीण वायोमिंग स्थान पासून
1.4 वर्ग
अग्नीजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
ज्वालामुखीचा
1.6 अन्य श्रेणी
खडबडीत कणांचे खडक, सूक्ष्म कणांचे खडक, मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×