Nhà
×

shoshonite
shoshonite
ADD
Compare

shoshonite định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
shoshonite là một tảng đá bazan, đúng một trachyandesite kali, gồm olivin, augit và plagiocla phenocrysts trong một groundmass với plagiocla thuộc về vôi và sanidine và một số kính núi lửa màu tối
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
wyoming, usa
1.2.2 người khám phá
iddings
1.3 ngữ nguyên học
từ nơi xuất xứ gọi là Shoshone riverin wyoming
1.4 lớp học
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
núi lửa
1.6 thể loại khác
đá hạt thô, đá hạt mịn, đá hạt trung bình, đá đục
Let Others Know
×