होम
×

ब्लूशीस्ट
ब्लूशीस्ट
ADD
Compare

ब्लूशीस्ट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
ब्लूयेकिस्ट चा रंग साधारणपणे निळा आहे आणि उच्च दाब आणि कमी तापमान अटी स्थापन आहे जे एक मेटामॉर्फिक खडक आहे
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अमेरिका
1.2.2 शोधक
एड्गर बेली
1.3 व्युत्पत्ति
फ्रेंच 'शिस्ते' =विभाजित या अर्थाने
1.4 वर्ग
मेटमॉर्फिक खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
सूक्ष्म कणांचे खडक, मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×