Nhà
×

shoshonite
shoshonite
ADD
Compare

shoshonite kết cấu

Add ⊕
1 Kết cấu
1.1 kết cấu
porphyr
1.2 màu
nâu đen, màu nâu sẫm
1.3 bảo trì
ít hơn
1.4 Độ bền
bền chặt
1.4.1 Chống nước
81% Igneous Rocks đá have it !
1.4.2 khả năng chống xước
86% Igneous Rocks đá have it !
1.4.3 chống biến màu
66% Igneous Rocks đá have it !
1.4.4 chống gió
49% Igneous Rocks đá have it !
1.4.5 axit kháng
48% Igneous Rocks đá have it !
1.5 xuất hiện
đần độn
Let Others Know
×