Nhà
×

Phấn viết bảng
Phấn viết bảng
ADD
Compare

Phấn viết bảng định nghĩa

1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
phấn là một, trắng, vôi bột mềm chủ yếu gồm: vỏ hóa thạch của trùng lỗ
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
không xác định
1.2.2 người khám phá
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
từ cũ phấn tiếng anh cealc, vôi, thạch cao; sỏi, từ greek khalix viên sỏi nhỏ, trong tiếng anh chuyển sang đục, trắng, đá vôi mềm
1.4 lớp học
đá trầm tích
1.4.1 sub-class
đá bền, đá mềm
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
không áp dụng
1.6 thể loại khác
đá hạt mịn, đá đục
Let Others Know
×