Nhà
×

đá bùn
đá bùn
ADD
Compare

đá bùn loại và sự kiện

Add ⊕
1 Các loại
1.1 loại
macnơ, đá phiến sét và sét
1.2 Tính năng, đặc điểm
có sẵn trong nhiều màu sắc và hoa, mịn chạm, đá hạt rất tốt
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
chưa sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
không áp dụng
1.3.3 điêu khắc
đã sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
1.3.5 hình vẽ
đã sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
đã sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
đã sử dụng
1.4 hóa thạch
hiện tại
Let Others Know
×