Nhà
×

adakit
adakit

benmoreite
benmoreiteADD
Compare
X
adakit
X
benmoreite

adakit và benmoreite định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
adakit là một trung gian để felsic đá núi lửa có đặc điểm địa hoá magma mà được cho là được hình thành bởi sự nóng chảy một phần của bazan thay đổi được ẩn chìm dưới vòng cung núi lửa
một ý chí sắt đá giàu phun trào tìm thấy như là một thành viên của dòng dung nham bazan kiềm
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
Adak, đảo Aleutian
Isle of Mull, scotland
1.2.2 người khám phá
defant và drummond
ben hơn
1.3 ngữ nguyên học
từ Adak, đảo Aleutian
từ tên của người phát hiện, ben hơn
1.4 lớp học
đá lửa
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
núi lửa
núi lửa
1.6 thể loại khác
đá hạt mịn, đá hạt trung bình, đá đục
đá hạt mịn, đá đục
Let Others Know
×