होम
×

एम्फीबोलाइट
एम्फीबोलाइट

पेगमटाइट
पेगमटाइटADD
Compare
X
एम्फीबोलाइट
X
पेगमटाइट

एम्फीबोलाइट आणि पेगमटाइट वापर

1 वापर
1.1 आर्किटेक्चर
1.1.1 आतील वापर
कौंटेर्तॉपस, सजावटीच्या एकत्र, एण्टर्यवायस, जमीनच्या फरशा, फ्लोअरिंग, घरे, हॉटेल्स, स्वयंपाकघर
सजावटीच्या एकत्र, फ्लोअरिंग, गृह सजावट
1.1.2 बाहय वापर
इमारत दगड म्हणून, मूर्ती बनवण्यासाठी लागणारा दगड, मोकळा दगड, कार्यालय इमारती
इमारत दगड म्हणून, मूर्ती बनवण्यासाठी लागणारा दगड, मोकळा दगड
1.1.3 इतर आर्किटेक्चरल वापर
दडपण्यात
दडपण्यात
1.2 उद्योग
1.2.1 बांधकाम उद्योग
आकारमान स्टोन म्हणून, घरे किंवा भिंती बांधण्यात, फरसबंदी दगड, बांधकाम एकत्रित, रोड एकत्रित साठी, लँडस्केपिंग, काच आणि मातीची भांडी उत्पादन, रोडस्टोन
आकारमान स्टोन म्हणून, घरे किंवा भिंती बांधण्यात, बांधकाम एकत्रित, रोड एकत्रित साठी, लँडस्केपिंग
1.2.2 वैद्यकीय उद्योग
आता पर्यंत वापरले नाही
आता पर्यंत वापरले नाही
1.3 पुरातन वास्तू वापर
कृत्रिमता, शिल्पकला, लहान फिगरीन्स
कृत्रिमता, शिल्पकला, लहान फिगरीन्स
1.4 इतर वापर
1.4.1 व्यावसायिक वापर
दफनभूमी मार्कर, स्मरणार्थ गोळ्या, कलाकृती निर्माण करिता
कलाकृती निर्माण करिता, दागिने, कोरुंडूम, तौरमलिनेस, बेरयल्स आणि पुष्कराज स्त्रोत
Let Others Know
×