Nhà
×

whiteschist
whiteschist

đá phiến ma
đá phiến maADD
Compare
X
whiteschist
X
đá phiến ma

whiteschist và đá phiến ma định nghĩa

1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
whiteschist là một loại đá hiếm thuộc về một lớp đá biến chất, điều này được hình thành ở áp suất cao cực cao
gneiss là một loại phổ biến và phân phối rộng rãi của đá được hình thành bởi quá trình biến chất khu vực cao cấp từ hình có sẵn từ trước mà ban đầu hoặc đá lửa hoặc trầm tích
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
tasmania
không xác định
1.2.2 người khám phá
không xác định
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
từ schiste Pháp, skhistos greek tức là chia
từ giữa cao Đức gneist động từ (để tia lửa; gọi như vậy vì đá lấp lánh)
1.4 lớp học
đá biến chất
đá biến chất
1.4.1 sub-class
đá bền, đá mềm
đá bền, hard rock
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
không áp dụng
không áp dụng
1.6 thể loại khác
đá hạt mịn, đá hạt trung bình, đá đục
đá hạt thô, đá hạt trung bình, đá đục
Let Others Know
×