Nhà
×

phiến nham
phiến nham
ADD
Compare

phiến nham định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
đá phiến sét là đá trầm tích hạt mịn mà được hình thành bởi sự nén chặt của bùn và đất sét có kích thước các hạt khoáng sản
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
không xác định
1.2.2 người khám phá
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
từ Đức đá vôi schalstein nhiều lớp, và lớp schalgebirge đá trong đá được phân tầng. từ scealu tiếng Anh cũ trong điều of- ý nghĩa cơ sở của nó mà chia hoặc riêng biệt,
1.4 lớp học
đá trầm tích
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
không áp dụng
1.6 thể loại khác
đá hạt mịn, đá đục
Let Others Know
×