Nhà
×

novaculite
novaculite
ADD
Compare

novaculite loại và sự kiện

Add ⊕
1 Các loại
1.1 loại
Không có sẵn
1.2 Tính năng, đặc điểm
clasts được mịn màng chạm, dễ dàng tách ra thành tấm mỏng, có sức đề kháng cao cấu trúc chống xói lở và khí hậu
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
đã sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
1.3.3 điêu khắc
chưa sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
không áp dụng
1.3.5 hình vẽ
không được sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
không được sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
chưa sử dụng
1.4 hóa thạch
hiện tại
Let Others Know
×