Nhà
×

đá granit
đá granit
ADD
Compare

đá granit định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
đá granite là rất khó khăn, dạng hạt, tinh thể đá lửa đá mà chủ yếu là thạch anh, mica, và fenspat và thường được sử dụng như đá xây dựng
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
không xác định
1.2.2 người khám phá
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
từ granito Ý, có nghĩa là đá hạt, từ hạt grano, và từ Granum Latin
1.4 lớp học
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, hard rock
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
thuộc về giàu có
1.6 thể loại khác
đá hạt thô, đá đục
Let Others Know
×